Polski Biznes

Elektrometal Spółka Akcyjna

43-400 Cieszyn ul. Stawowa 71

tel.: 33 857-52-00, centrala

fax: 33 857-52-05


rok założenia firmy: 1948

PLEN

NIP: 548-007-53-18

Obszar działalności firmy:
Polska


Ilość pracowników: brak danych

OFERTA ELEKTROMETAL SA
OFERTA ELEKTROMETAL SA


OFERTA ELEKTROMETAL SA


SPRZĘT OŚWIETLENIOWY
1. Lampy stałego oświetlenia wyrobisk górniczych
2. Górnicze lampy maszynowe
3. Lampy nahełmne
4. Przeciwwybuchowe oprawy oświetleniowe
5. Przemysłowe oprawy oświetleniowe
6. Oprawy światła przeszkodowego


SPRZĘT DLA GAZOWNICTWA
1. Reduktory ciśnienia gazu
2. Skrzynki gazownicze
3. Elementy instalacyjne